Aktualności

04.05.2020 r.

 

20.11.2019 r.

 

09.04.2019 r.

 • Betonowanie słupów poziomu 0.
 • Przygotowanie deskowania pod zbrojenie II połowy stropu nad garażem (płyty poziomu 0).
 • Otwarcie i przygotowanie ścian klatki schodowej pod zbrojenie.
 • Zbrojenie II połowy stropu nad garażem (płyty poziomu 0).
 • Betonowanie II połowy stropu nad garażem (płyty poziomu 0).
 • Zabetonowana II połowa stropu nad garażem (płyty poziomu 0).
 • Płyta poziomu 0 została w całości zabetonowana.

 

28.03.2019 r.

 • Zbrojenie połowy stropu nad garażem (płyty poziomu 0).
 • Przygotowanie deskowania pod klatkę schodową.
 • Zbrojenie połowy stropu nad garażem (płyty poziomu 0).
 • Zbrojenie połowy stropu nad garażem (płyty poziomu 0).
 • Wyrównywanie mieszanki betonowej na połowie stropu nad garażem (płyty poziomu 0) do żądanego poziomu.
 • Betonowanie stropu nad garażem (płyty poziomu 0).
 • Wysychanie świeżo wylanego betonu na połowie stropu nad garażem (płyty poziomu 0).

 

26.02.2019 r.

 • Zabetonowano obniżenie stropu w północnej części budynku.
 • Wykonano zbrojenie dolne i częściowo zbrojenie górne płyty poziom 0.
 • Postawiono dźwig.
 • Częściowo przygotowano obstawki do betonowania płyty poziomu.
 • Wykonano szalunek schodów z garażu na poziom 0.

 

19.02.2019 r.

 • Zabetonowano ściany garażu.
 • Zaszalowano strop poziom 0.
 • Zabetonowano obniżenie stropu w południowej części budynku.

 

01.02.2019 r.

 

25.01.2019 r.

 • Wykonano wykopy szeroko przestrzenne na poziomie posadowienia płyty fundamentowej.
 • Wykonano ścianki oporowe w celu zabezpieczenia wykopów.
 • Wykonano podbudowę z chudego betonu o grubości 10cm pod płytę denną.
 • Zazbrojono, zaszalowano i zabetonowano płytę denną.
 • Zabetonowano południowo-wschodnią część ścian na poziomie -1.
 • Zaszalowano północno-zachodnią część ścian na poziomie -1.
 • Zazbrojono wszystkie ściany wewnętrzne i zewnętrzne na poziomie -1.